A1 PARK LELEKOVICE

Moderní výrobně – obchodně – skladovací areál v severní části Brna v Lelekovicích o celkové rozloze přes 35.000 m2


GALERIE / VIZUALIZACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROSTOR PODNIKATELSKÝ BOX D/E

POPIS BUDOVY

Box: část showroom, kanceláře, sklad
Celková výška po atiku:8,00 m
Světlá výška 1.NP: 3,30 m
Světlá výška 2.NP:3,9 m
Modulový system:6x6 m, respective 12x12m v skladové části, kancelářská vestavba 6x6m, 3,25x6m
Počet podlaží:2 podlaží v části kancelářské vestavby

KONSTRUKCE

Základy

 • Betonové piloty, hlavy pilot s monolitickými kalichy
 • V souladu s lokálními základovými poměry

Betonový skelet

 • Betonový montovaný skelet se spiroly vč. Nadbetonávky tvořící 2NP. Sloupy v modulovém systému 12x 24m , po obvodu budovy po 6 m (dle statického návrhu)
 • Betonové vazníky v příčném směru dle statického návrhu

Střecha

 • Sklon střešních rovin (spád 3 %)
 • Trapézové plechy položené na vaznících, orientace vlny ve směru spádu střechy.
 • Combiroof o tloušťce 240 mm 160 EPS + 2x40mm minerální vlna

Obvodový plášť

 • Fasáda – Trimo panely (nebo podobné) tl. 150mm, včetně tepelné izolace v souladu s ČSN 73 0540 – 2, RN=3,33 m2K/W, U = 0,30 W/m2K, barva RAL 9006 v místě administrativní vestavby, okna RAL 7016 (dle architektonického řešení), dle návrhu architekta
 • Systémový, hliníkový fasádní system, (standard Wicona, Aluprof nebo podobné) barva RAL7016, v kancelářích fasádní hlinikový systém
 • Čiré izolační dvojsklo, U = 1.1 W/m2K(nebo 1,0 W/m2K, vč. Pokovení Lt/G 70/40) v kancelářích

Podlaha

 • Betonová podlahová deska s vyztužením (drátkobeton), tloušťky 150-170 mm, únosnost 5 tun / m2, řezané dilatační spáry v modulu 6 x 6 m
 • Ve 2NP kancelářské vestavby 10mm miralon a 90mm drátkobetonové podlahy (vinylová vlákna)
 • Rovinnost betonových podlah v souladu s DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 (4mm / 1m)

Stěny

 • Dělicí stěna mezi prostorem Skladu a kancelářskou vestavbou – Ytong 200mm, systémová omítka pouze v administrativní části, ze strany skladu pouze zapravené spáry a přemalováno, barva RAL 9010.
 • Příčky v administrativní vestavbě – sádrokarton (platí pro všechny příčky včetně příček oddělujících WC) 1 vrstva, sádrokartonové desky 12,5 mm, izolace Orsil 50mm, barva RAL 9010

Strop

 • Kanceláře, showroom, dílna – bez podhledů, přiznaná vlna TR plechu vč. Vrutů
 • Toalety – plný SDK podhled

Obchodní prostor/skladový prostor

 • Průmyslová betonová podlaha, únosnost 5t/m2, 3,2 t/patka 30x40cm

Požární a elektro systém

 • Hydranty, rozvaděče a podobně předstupují před stěnu. Elektronická požární signalizace není součástí dodávky, není požadováno HZS

Toalety

 • Podlaha – keramická dlažba 600x300mm, vč. soklíku, standard černá/šedá
 • Stěny – malba bílá omyvatelná, RAL 9010
 • Dělící stěny provedené z SDK
 • Stěny za umyvadly – keramický obklad 300x600mm do výše 1,2m, standard černá/šedá
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky VZT zapuštěné v podhledu nebo na povrchu(pakliže situace nedovolí, např pod ramenem schodiště)


 

INTERIÉR

Prostor Skladu

 • Průmyslová betonová podlaha
 • Dělicí stěny mezi prostorem skladu a kancelářskou vestavbou – malba RAL 9010 (bez omítek)

Vstup

 • Podlaha – betonová deska bez povrchové úpravy
 • Stěny – malba bílá RAL 9010
 • Strop – bez podhledu, přiznaný spiroll strop

Chodby

 • Podlaha – hlazený beton,bez povrchové úpravy
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop – bez podhledu, přiznaný spiroll strop
 • Světla zavěšená nebo přisazená na strop
 • Hydranty, rozvaděče a podobně předstupují před stěnu.

Kanceláře

 • Podlaha – hlazený beton bez povrchové úpravy
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop – bez podhledů, přiznaná vlna TR plechu
 • Elektro-kanály instalované na povrchu (vystupují nad rovinu podlahy).

Toalety

 • Podlaha – keramická dlažba 600x300mm, včetně soklíku, standard černá/šedá
 • Stěny – malba bílá (omyvatelná dle hygienických předpisů), RAL9010
 • Dělicí stěny provedené ze sádrokartonu
 • Stěny za umyvadly – keramický obklad 300x600mm do výše 1 m, standard černá/šedá
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky vzduchotechniky zapuštěné v podhledu nebo na povrchu.

Úklidová místnost

 • Podlaha – betonová podlaha
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky vzduchotechniky nástěnné nebo v prostoru(pakliže situace nedovolí, např pod ramenem schodiště)

Schodiště

 • Betonová kontrukce bez povrchové úpravy
 • Zábradlí – Jäklové profily nebo pásová ocel s nátěrem v RAL 7016

PRŮMYSLOVÉ VYBAVENÍ

Sekční průmyslová vrata

Průmyslová sekční vrata – sendvičová konstrukce vratových lamel tloušťky 40 mm, včetně galvanizovaného rámu, oboustranné barevné provedení, barva do interiéru RAL 9002, barva do exteriéru RAL 7016.

Vertikální a horizontální (podstropní) vedení, žárově galvanizováno.
Rozměry : vjezd (světlý rozměr) 3,0 x 3,0 m (apod).


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Topení

 • kanceláře a zázemí zaměstnanců klimatizační jednotky zajišťující chlazení/vytápění, ca 6 ks jednotek (2 vnitřní jednotky připojené na jedné vnější jednotce, 4 vniřní jednotky připojené na jedné vnější jednotce)
 • v prostoru skladu plynová topná jednotka např. Sahara/4Heat, cirkulační jednotka

Vzduchotechnika

Topení a cirkulace vzduchu: Teplovodní topné jednotka Sahara, nástěnné. Vytápěcí jednotka s premixovým hořákem provedení INDUSTRI (lakovaný ocelový plech, uzavřený spotřebič, žaluzie sekundární Basic
Tlačný ventilátor:Umístěn pod střechou, zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu v prostoru, ovládání ovladačem VZT.
Odtahový ventilator:Umístěn v rovině střechy, zajišťuje odsávání.
Teplota v prostoru skladu:+ 17°C
Teplota v prostoru kanceláří:+ 20°C
Jednotky vzduchotechniky:toalety – podtlaková nucená ventilace.
Chladicí a topné jednotky v kancelářích


Požární bezpečnost

Požárně-bezpečnostní zařízení : v souladu s požárně-bezpečnostním řešením budovy, podle místních standardů a požárních předpisů.

Elektrické instalace / rozvody

 • Elektro přívod (silnoproud) 63A
 • Hlavní rozvaděč (silnoproud) umístěn v prostoru skladu.
 • Osvětlení v prostoru skladu 150 lux, zavěšená svítidla pod stropem (LED).
 • Osvětlení v prostorech kanceláří 500 lux,
 • Svítidla rozmístěna dle výpočtu osvětlení, nouzové osvětlení na schodišti, (standardní Trilux nebo podobné),
 • Osvětlení v chodbách, sociálním zařízení a ostatních obslužných místnostech – osvětlovací tělesa zabudovaná v zavěšeném podhledu, podstropní nebo nástěnná (standardní Trilux nebo podobné, LED).
 • Datové rozvody (telefonní / datové linky) jsou vedené z hlavního datového rozvaděče umístěného v kancelářích/server místnost. Rozvody pro kamery, zabezpečovací system a podlahové krabice nejsou součástí standardu
 • 1 datová dvojzásuvka na cca 10 m2 kancelářské plochy, zabudovaná v soklu pod okny
 • 1 pár zásuvek 230V na 10 m2 kancelářské plochy, tzn. Cca 1 osoba/ 2 silové zásuvky, v soklu pod okny

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROSTOR PODNIKATELSKÝ BOX F

POPIS BUDOVY

Box: část showroom/sklad/prodejní sklad, kanceláře
Celková výška po atiku:8,00 m
Světlá výška 1.NP: 3,14 m
Světlá výška 2.NP:2,9 m
Modulový system:6x6 m, respective 27x12m ( F1 27x18m ), v skladové části(u jednotky F4 je skladová část lichoběžník), kancelářská vestavba 6x6m
Počet podlaží:2 podlaží v části kancelářské vestavby

KONSTRUKCE

Základy

 • Betonové piloty, hlavy pilot s monolitickými kalichy
 • V souladu s lokálními základovými poměry

Železobetonový skelet

 • Nový montovaný skelet s využitím předpjatých železobetonových prvků, po obvodu budovy sloupy po 6 m (dle statického návrhu)
 • Železobetonové vazníky v příčném směru v délce 12m nebo 18m
 • Administrativní vestavba o hloubce 6 m, stropní konstrukce nad přízemím z předpjatých panelů.
 • Výšková úroveň prvního patra = +3,1400 m.

Střecha

 • Sklon střešních rovin (spád 3 %)
 • Trapézové plechy položené na vaznících, orientace vlny ve směru spádu střechy.
 • Combiroof o tloušťce 240 mm 160 EPS + 2x40mm minerální vlna

Obvodový plášť

 • Fasáda – Trimo panely (nebo podobné) tl. 150mm, včetně tepelné izolace v souladu s ČSN 73 0540 – 2, RN=3,33 m2K/W, U = 0,30 W/m2K, barva RAL 9006 v místě administrativní vestavby, okna RAL 7016 (dle architektonického řešení)
 • Systémový, hliníkový fasádní system, (standard Wicona, Aluprof nebo podobné) barva RAL7016, v kancelářích fasádní hlinikový systém
 • Čiré izolační dvojsklo, U = 1.1 W/m2K(nebo 1,0 W/m2K, vč. Pokovení Lt/G 70/40) v kancelářích

Podlaha

 • Betonová podlahová deska s vyztužením KARI sítěmi tl. 200 mm, únosnost 5 tun / m2, řezané dilatační spáry v modulu 6 x 6 m
 • V prvním patře kancelářské vestavby 10mm miralon, 90mm betonová deska na panelech Spiroll.
 • Rovinnost betonových podlah v souladu s DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 (4mm / 1m)

Stěny

 • Dělicí stěna mezi prostorem Skladu a kancelářskou vestavbou – Ytong 200mm, systémová omítka pouze v administrativní části, ze strany skladu pouze zapravené spáry a přemalováno, barva RAL 9010.
 • Dělící příčka mezi jednotkami F1-F4, sendvičový panel např. Trimo, tl. 100mm, minerální izolace
 • Příčky v administrativní vestavbě – sádrokarton (platí pro všechny příčky včetně příček oddělujících WC) 1 vrstva, sádrokartonové desky 12,5 mm, izolace Orsil 50mm, barva RAL 9010

Strop

 • Kanceláře, showroom, dílna – bez podhledů, přiznaná vlna TR plechu (2NP)
 • Toalety – plný SDK podhled

Obchodní prostor

 • Průmyslová betonová podlaha, únosnost 5t/m2, 3,2t/patka 30x40cm

Požární a elektro systém

 • Hydranty, rozvaděče a podobně předstupují před stěnu. Elektronická požární signalizace není součástí dodávky, není požadováno HZS

Toalety

 • Podlaha – keramická dlažba 600x300mm, vč. soklíku, standard černá/šedá
 • Stěny – malba bílá omyvatelná, RAL 9010
 • Dělící stěny provedené z SDK
 • Stěny za umyvadly – keramický obklad 300x600mm do výše 1,2m, standard černá/šedá
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky VZT zapuštěné v podhledu nebo na povrchu(pakliže situace nedovolí, např pod ramenem schodiště)


 

INTERIÉR

Prostor Skladu

 • Průmyslová betonová podlaha, 5t/m2, 3,2 t/patku 30x40cm
 • Dělicí stěny mezi prostorem skladu a kancelářskou vestavbou – malba RAL 9010 (bez omítek)
 • Dělící příčka mezi jednotkami F1-F4, sendvičový panel např. Trimo, tl. 100mm, minerální izolace

Vstup

 • Podlaha – betonová deska bez povrchové úpravy
 • Stěny – malba bílá RAL 9010
 • Strop – bez podhledu, přiznaný spirol, betonový strop

Chodby

 • Podlaha – hlazený beton,bez povrchové úpravy
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop – bez podhledu, přiznaný spirol, betonový strop/přiznaný trapézový plech
 • Světla zavěšená nebo přisazená na strop
 • Hydranty, rozvaděče a podobně předstupují před stěnu.

Kanceláře

 • Podlaha – hlazený beton bez povrchové úpravy
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop – bez podhledů, přiznaný spirol, betonový strop /přiznaná vlna TR plechu
 • Elektro-kanály instalované na povrchu (vystupují nad rovinu podlahy).

Toalety

 • Podlaha – keramická dlažba 600x300mm, včetně soklíku, standard černá/šedá
 • Stěny – malba bílá (omyvatelná dle hygienických předpisů), RAL9010
 • Dělicí stěny provedené ze sádrokartonu
 • Stěny za umyvadly – keramický obklad 300x600mm do výše 1 m, standard černá/šedá
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky vzduchotechniky zapuštěné v podhledu nebo na povrchu.

Úklidová místnost

 • Podlaha - keramická dlažba 600x600mm, včetně soklíku, standard černá
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky vzduchotechniky nástěnné nebo v prostoru(pakliže situace nedovolí, např pod ramenem schodiště)

Schodiště

 • Betonová kontrukce bez povrchové úpravy
 • Zábradlí – Jäklové profily nebo pásová ocel s nátěrem v RAL 7016

PRŮMYSLOVÉ VYBAVENÍ

Sekční průmyslová vrata

Průmyslová sekční vrata – sendvičová konstrukce vratových lamel tloušťky 40 mm, včetně galvanizovaného rámu, oboustranné barevné provedení, barva do interiéru RAL 9002, barva do exteriéru RAL 7016.

Vertikální a horizontální (podstropní) vedení, žárově galvanizováno.
Rozměry : vjezd (světlý rozměr) 3,0 x 3,0 m (apod).


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Topení

 • kanceláře a zázemí zaměstnanců klimatizační jednotky zajišťující chlazení/vytápění,
 • F1 – Multisplit (2x vnitřní, 3x vnitřní), F2 – multisplit (1x vnitřní, 2x vnitřní), F3 - multisplit (1x vnitřní, 2x vnitřní), F4 - multisplit (2x vnitřní, 3x vnitřní)
 • v prostoru skladu plynové topné jednotky např. Sahara/4Heat, cirkulační jednotky

Vzduchotechnika

Topení a cirkulace vzduchu: Teplovodní topné jednotky Sahara, nástěnné. Vytápěcí jednotka s premixovým hořákem provedení INDUSTRI (lakovaný ocelový plech, uzavřený spotřebič, žaluzie sekundární Basic
F1 – 2x “sahara, F2 – 1x “sahara”, F3 – 1x “sahara”, F4 – 1x “sahara”
Tlačný ventilátor:Umístěn pod střechou, zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu v prostoru, ovládání rozvaděčem MaR.
Odtahový ventilator:Umístěn v rovině střechy, zajišťuje odsávání.
Teplota v prostoru skladu:+ 17°C
Teplota v prostoru kanceláří:+ 20°C
Jednotky vzduchotechniky:toalety – podtlaková nucená ventilace.
Chladicí a topné jednotky v kancelářích


Požární bezpečnost

Požárně-bezpečnostní zařízení : v souladu s požárně-bezpečnostním řešením budovy, podle místních standardů a požárních předpisů.

Elektrické instalace / rozvody

 • Elektro přívod (silnoproud) 63A /box
 • Hlavní rozvaděč (silnoproud) umístěn v prostoru skladu.
 • Osvětlení v prostoru skladu 150 lux, zavěšená svítidla pod stropem (LED).
 • Osvětlení v prostorech kanceláří 500 lux,
 • Svítidla rozmístěna dle výpočtu osvětlení, nouzové osvětlení na schodišti, (standardní Trilux nebo podobné),
 • Osvětlení v chodbách, sociálním zařízení a ostatních obslužných místnostech – osvětlovací tělesa zabudovaná v zavěšeném podhledu, podstropní nebo nástěnná (standardní Trilux nebo podobné, LED).
 • Datové rozvody (telefonní / datové linky) jsou vedené z hlavního datového rozvaděče umístěného v kancelářích/server místnost. Rozvody pro kamery, zabezpečovací system a podlahové krabice nejsou součástí standardu
 • 1 datová dvojzásuvka na cca 10 m2 kancelářské plochy, zabudovaná v soklu pod okny
 • 1 pár zásuvek 230V na 10 m2 kancelářské plochy, tzn. Cca 1 osoba/ 2 silové zásuvky, v soklu pod okny

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROSTOR / STANDARDY

POPIS BUDOVY

Box: část showroom, kanceláře, sklad
Celková výška po atiku:8,00 m
Světlá výška 1.NP: 3,30 m
Světlá výška 2.NP:3,45 m
Modulový system:6x6 m, respective 12x6m v skladové části, kancelářská vestavba 6x6m
Počet podlaží:2 podlaží v části kancelářské vestavby

KONSTRUKCE

Základy

 • Betonové piloty, hlavy pilot s monolitickými kalichy
 • V souladu s lokálními základovými poměry

Železobetonový skelet

 • Železobetonový montovaný skelet s využitím předpjatých železobetonových prvků. Sloupy v modulovém systému 12x 18m , po obvodu budovy po 6 m (dle statického návrhu)
 • Železobetonové vazníky v příčném směru v délce 18m
 • Administrativní vestavba o hloubce 6 m, stropní konstrukce nad přízemím z předpjatých panelů.
 • Výšková úroveň prvního patra = +3,800 m.

Střecha

 • Sklon střešních rovin (spád 3 %)
 • Trapézové plechy položené na vaznících, orientace vlny ve směru spádu střechy.
 • Combiroof o tloušťce 240 mm 160 EPS + 2x40mm minerální vlna

Obvodový plášť

 • Fasáda – včetně tepelné izolace v souladu s ČSN 73 0540 – 2, RN=3,33 m2K/W, U = 0,30 W/m2K, barva RAL 9006 v místě administrativní vestavby, okna RAL 7024
 • Systémový, hliníkový fasádní system, (standard Schüco,Reyners, Wicona, Aluprof nebo podobné) barva RAL7016, v kancelářích fasádní hlinikový systém
 • Čiré izolační dvojsklo, U = 1.1 W/m2K v kancelářích

Podlaha

 • Betonová podlahová deska s vyztužením (drátkobeton), tloušťky 170 mm, únosnost 5 tun / m2, řezané dilatační spáry v modulu 6 x 6 m
 • V prvním patře kancelářské vestavby 100 mm betonová deska na panelech Spiroll.
 • Rovinnost betonových podlah v souladu s DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 (4mm / 1m)
 • Podlahové krytiny : viz kapitola 3 – Interiér

Stěny

 • Dělicí stěny v prostoru Skladu – Sendvičový panel 100mm, RAL 9002
 • Dělicí stěna mezi prostorem Skladu a kancelářskou vestavbou – Ytong 200mm, systémová omítka pouze v administrativní části, barva RAL 9010.
 • Příčky v administrativní vestavbě – sádrokarton (platí pro všechny příčky včetně příček oddělujících WC) 2 vrstvy, sádrokartonové desky 12,5 mm, izolace Orsil 50mm, barva RAL 9010

Strop

 • Kanceláře, showroom, dílna – bez podhledů, přiznaná vlna TR plechu nebo betonový strop
 • Toalety, úklidová místnost– plný SDK podhled

Obchodní prostor

 • Průmyslová betonová podlaha, únosnost 5t/m2

Požární a elektro systém

 • Hydranty, rozvaděče a podobně předstupují před stěnu

Toalety

 • Podlaha – keramická dlažba 600x300mm, vč. soklíku, standard tmavě šedá
 • Stěny – malba bílá omyvatelná, RAL 9010
 • Dělící stěny provedené z SDK
 • Stěny za umyvadly – keramický obklad 300x600mm do výše 1,8m, standard bílá
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky VZT zapuštěné v podhledu nebo na povrchu


 

INTERIÉR

Prostor Skladu

 • Průmyslová betonová podlaha
 • Dělicí stěny mezi prostorem skladu a kancelářskou vestavbou – malba RAL 9010,

Vstup

 • Podlaha – betonová deska
 • Stěny – malba bílá RAL 9010
 • Strop – bez podhledu

Chodby

 • Podlaha – hlazený beton
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop – bez podhledu
 • Světla zavěšená nebo přisazená na strop
 • Hydranty, rozvaděče a podobně předstupují před stěnu.

Kanceláře

 • Podlaha – leštěná betonová podlaha
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop – bez podhledů, přiznaná vlna TR plechu
 • Elektro-kanály instalované na povrchu (vystupují nad rovinu podlahy).

Kuchyňka

 • Podlaha – leštěná betonová podlaha
 • Stěny – malba bílá, RLA 9010
 • Strop bez podhledů, přiznaná vlna TR plech
 • Světla zavěšená nebo přisazená na strop

Toalety

 • Podlaha – keramická dlažba 600x300mm, včetně soklíku, standard tmavě šedá
 • Stěny – malba bílá (omyvatelná dle hygienických předpisů), RAL9010
 • Dělicí stěny provedené ze sádrokartonu
 • Stěny za umyvadly – keramický obklad 300x600mm do výše 1 m, standard tmavě šedá
 • Strop plný SDK
 • Stropní světla a výústky vzduchotechniky zapuštěné v podhledu nebo na povrchu.

Úklidová místnost

 • Podlaha - keramická dlažba 600x300mm, včetně soklíku, standard tmavě šedá
 • Stěny – malba bílá, RAL 9010
 • Strop plný SDK, výška 2,6m
 • Stropní světla a výústky vzduchotechniky nástěnné nebo v prostoru.

Schodiště

 • Betonová kontrukce
 • Zábradlí – Jäklové profily nebo pásová ocel s nátěrem v RAL 7016

PRŮMYSLOVÉ VYBAVENÍ

Sekční průmyslová vrata

Průmyslová sekční vrata – sendwičová konstrukce vratových lamel tloušťky 40 mm, včetně galvanizovaného rámu, oboustranné barevné provedení, barva do interiéru RAL 9002, barva do exteriéru RAL 9006.

Vertikální a horizontální (podstropní) vedení, žárově galvanizováno.
Rozměry : vjezd (světlý rozměr) 3,0 x 3,0 m (apod).


TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Topení

 • teplovodní topení
 • v prostoru prodejní části plynové topné jednotky Sahara

Vzduchotechnika

Topení a ventilace: plynové topné jednotky ( např. Sahara ), nástěnné.
Tlačný ventilátor:Umístěn pod střechou, zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu v prostoru
Teplota v prostoru skladu:+ 17°C
Teplota v prostoru kanceláří:+ 21°C
Jednotky vzduchotechniky:toalety – podtlaková nucená ventilace.
Chladicí a topné jednotky v kancelářích:1 splitová jednotka / 1 kancelář


Požární bezpečnost

Požárně-bezpečnostní zařízení je v souladu s požárně-bezpečnostním řešením budovy, podle místních standardů a požárních předpisů.
Sprinklery nejsou instalovány.

Elektrické instalace / rozvody

 • Elektro přívod (silnoproud) pro 1 jednotku Blok s jištěním 25A(při uvažování součinnosti odběru elektrické energie).
 • Hlavní rozvaděč (silnoproud) umístěn v prostoru skladu.
 • Osvětlení v prostoru skladu 150 lux, zavěšená svítidla pod stropem (LED).
 • Osvětlení v prostorech kanceláří 500 lux, prodejna 300 lux, svítidla rozmístěna dle výpočtu osvětlení, nouzové osvětlení na schodišti, (standardní Trilux nebo podobné), osvětlovací tělesa zabudovaná v zavěšeném podhledu. (LED)
 • Osvětlení v chodbách, sociálním zařízení a ostatních obslužných místnostech – osvětlovací tělesa zabudovaná v zavěšeném podhledu, podstropní nebo nástěnná (standardní Trilux nebo podobné, LED).
 • Datové rozvody (telefonní / datové linky) jsou vedené z hlavního datového rozvaděče umístěného v prostoru skladu, vedle hlavního rozvaděče silnoproudu, zatrubkováno. Rozvody pro kamery, zabezpečovací system a podlahové krabice nejsou součástí standardu
 • 1 datová dvojzásuvka na 10 m2 kancelářské plochy, zabudovaná v soklu pod okny
 • 1 pár zásuvek 230V na 10 m2 kancelářské plochy, tzn. Cca 1 osoba/ 2 silové zásuvky, v soklu pod okny